png icon 100A vegades ens interessa que el fons de la nostra pàgina web es vegi a través d'una imatge. És el cas habitual del logotip de la capçalera, però també de fotografies o icones que volem que apareguin retallats. El format adequat per a aquestes imatges és el PNG (Portable Network Graphics), i haurem d'indicar, en crear-les, el color transparent. En el següent ejempo queda clar, la primera imatge és amb el fons blanc original i en la segona el mateix fons és transparent.

 

flamenco w250v1
flamenco w250v2

 

Hi ha un altre format amb el qual també és possible crear transparència, el GIF, encara que només fa servir 256 colors (8 bits), mentre el PNG admet color real (24 bits, 16.777.215 colors). Amb el format GIF es poden fer animacions, és a dir que permet encadenar diverses imatges amb una transició entre elles, però no és un format recomanable per a fotografies.

Programes per crear la transparència d'una imatge en format PNG n'hi ha molts, des dels comercials com Adobe Photoshop o Corel PhotoPaint a solucions en línia com Lunapic.