compresionLes imatges són uns dels elements que més "pesen", és a dir que més espai de memòria ocupen, i per tant que més poden retardar la càrrega de la teva pàgina web. Per minimitzar aquest temps de càrrega es fan fonamentalment dues coses: ajustar les seves dimensions a les necessàries per a la pàgina i comprimir utilitzant el format JPG.

Per exemple, la imatge original de 1000 x 625 px pesa 543 KB. Si ajustem la seva grandària al de visualització (250 x 156 px) reduirem el seu pes a 37 KB. Si a més la comprimim un 20%, el seu pes final serà de només 10 KB. Com es pot veure el resultat final és el mateix; a la pantalla de l'ordinador les tres imatges es veuen igual, però la tercera es carrega en menys temps.

paisaje1   paisaje1 w250   paisaje1 w250 80

Per ajustar dimensions i comprimir hi ha moltes opcions, des de programes comercials com Adobe Photoshop o Corel PhotoPaint a solucions gratuïtes en línia com reduceimages o jpeg-optimizer.