YouTubeQuan puges un vídeo a YouTube es generen de forma automàtica tres miniatures, preses del propi vídeo, i és possible triar qualsevol d'elles com a portada; és el que els espectadors veuran com presentació en el propi portal de Youtube, a la xarxa social o al teu web. Però a més pots crear la teva pròpia miniatura i personalitzar la portada, una opció de gran utilitat si no vols, o no saps, utilitzar programes d'edició de vídeo.

Per exemple, moltes vegades es realitzen enregistraments i el vídeo surt mal enfocat, allunyat o mogut, i les miniatures poden ser d'aquest estil:

 MiniaturaAntes

Però amb l'opció de crear la teva pròpia miniatura podem passar a això altre (cortesia del gran baríton Luis Cansino):

MiniaturaDespues

Els formats que YouTube admet són JPG, PNG, BMP o GIF, sent el recomanat el JPG. Les dimensions adequades són 1280 x 720 px, amb un pes inferior a 2 MB. En qualsevol cas, convé respectar el format 16: 9 perquè ni es retalli ni es deformi la imatge. Si per exemple el nostre ample és de 2000 px, l'alt hauria de ser 2000 x 9/16 = 1125 px. El format JPG amb una compressió al 90%, per exemple, garanteix que el seu pes no excedeixi els 2 MB de límit.

Amb Adobe Photoshop o Corel PhotoPaint es poden crear les miniatures fàcilment, o bé amb eines online com canva o fotojet.